Bezpieczeństwo systemów informatycznych: Audyty, Analizy, Testy, Projekty

[insert_php]
$obrazek = array(‚audit’,’consult’,’project’,’itaudyt’,’monitori’);
$losuj = rand(0,count($obrazek)-1);
$losuj1 = rand(1,6);
echo „\"McKey\"„;
$pliko = file(‚http://www.it.mckey.pl/it/wp-content/includs/securityquotes.txt’,FILE_IGNORE_NEW_LINES);
$losuj = rand(0,count($pliko)-1);
$sentencja = explode(‚&’,$pliko[$losuj]);
echo ”

„;
echo „»”.$sentencja[1].”«
„.$sentencja[2].”

„;
[/insert_php]