Projekty systemów informatycznych

Projektujemy:

Projekty systemów

  • małe, średnie, duże sieci firmowe wewnętrzne (intranet)
  • systemy serwerowe, wirtualne, systemy chmurowe (cloud computing)
  • systemy usług sieciowych: serwisy web, poczta elektroniczna, wymiana plików
  • systemy zabezpieczeń i ochrony, monitoringu i nadzoru

Nasze projekty realizujemy zawsze z indywidualnym podejściem do klienta, szczegółowo analizując jego wymagania, potrzeby oraz zakładany budżet. Projektujemy struktury oparte o rozwiązania komercyjne, jak również – w celu ograniczenia kosztów – o rozwiązania open-source / GPL / FSF – przy zapewnieniu analogicznych, a czasem wyższych poziomów i standardów bezpieczeństwa.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w rozwiązaniach opartych o systemy Microsoft, jak i Linux, BSD czy MacOS X.