Informacje

[insert_php]
$gent = $_SERVER[‚HTTP_USER_AGENT’];
$infor = get_browser();
$version = $infor->version;
$window = „”;
if (preg_match(„/win32/i”,$gent)) $sys = „Windows”;
if (preg_match(„/windows nt 5.0/i”,$gent)) $sys = „Windows 2000”;
if (preg_match(„/windows nt 5.1/i”,$gent)) $sys = „Windows XP”;
if (preg_match(„/windows nt 6.0/i”,$gent)) $sys = „Windows Vista lub 2008 Server”;
if (preg_match(„/windows nt 6.1/i”,$gent)) $sys = „Windows 2008R2 Server”;
if (preg_match(„/windows nt 6.2/i”,$gent)) $sys = „Windows 7”;
if (preg_match(„/windows nt 6.3/i”,$gent)) $sys = „Windows 8 lub 2012 Server”;
if ($sys == „Windows XP” or $sys == „Windows 2000”)
{
echo „Używasz systemu $sys. Zaktualizuj system, ponieważ $sys nie jest wspierany lub wkrótce straci wsparcie i może stać się poważnym zagrożeniem „;
}
echo „

„;
if (is_firefox() && $version <= 30) { echo " Używasz Firefoxa „.$version.” , pamiętaj o aktualizacjach do najnowszej wersji
„; };
if (is_ie() && $version() <= 9) { echo " !!! Używasz starego Internet Explorera – „.get_browser_version().”. Jest to bardzo niebezpieczne! – dokonaj aktualizacji!
„; };
if (is_ie() && $version() < 10) { echo " Dla Internet Explorera w wersji starszej niż 10 strona może nie wyświetlać się poprawnie. Dokonaj aktualizacji!„; };
if (is_safari() && $version() <= 4) { echo " Używasz starego Safari. Dokonaj aktualizacji „; }
echo „

„;
echo „

Informacje ogólne

„;
$tydzien = array(„Monday”=>”Poniedziałek”,”Tuesday”=>”Wtorek”,”Wednesday”=>”Środa”,”Thursday”=>”Czwartek”,”Friday”=>”Piątek”,”Saturday”=>”Sobota”,”Sunday”=>”Niedziela”);
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo << document.write(„

„);

Czas serwera (pobranie): „.date(‚G:i:s – e’).” Czas klienta (online):
Data serwera: „.$tydzien[date(‚l’)].”
„.date(‚j. m. Y’).”
Znak czasu: „.time().”
Dostępna rozdzielczość ekranu: ” + screen.availWidth + ” x ” + screen.availHeight + „ Rozmiar okna

END;
$useragent = $_SERVER[‚HTTP_USER_AGENT’];
$adres = $_SERVER[‚REMOTE_ADDR’];
$adres_proxy = $_SERVER[‚HTTP_CLIENT_IP’];
$adres_forward = $_SERVER[‚HTTP_X_FORWARDER_FOR’];
$host = $_SERVER[‚REMOTE_HOST’];
$port = $_SERVER[‚REMOTE_PORT’];
echo „

„;
echo „

Informacje o połączeniu ze stroną:

„;
#echo „

„;
#echo „

„;
#echo „Nazwa hosta klienta:
„.$host.” Kliencki adres IP (zewnętrzny, publiczny): „.$adres.”

„;
echo „Nazwa hosta: „.$host.”
„;
echo „Kliencki adres IP (zewnętrzny, publiczny): „.$adres.”„;
echo „

Informacje o kliencie

„;
echo „

Przeglądarka / system (user agent string): „.$useragent.”

„;
echo „Uwaga – informacje oparte są o dane przekazane przez połączenie, mogą różnić się od stanu faktycznego, lub pozostać nierozpoznane, ze względu na stosowane zabezpieczenia i maskowanie
„;
#echo „

„;
#echo „

„;
echo „System: „.$infor->platform.”
„;
echo „Przeglądarka: „.$infor->browser.”
„;
$versio = $infor->version;
if ($versio == „0.0”) $versio = „Nieokreślona, lub niepodana”;
#echo „

„;
echo „Wersja: „.$versio.”
„;
#echo „

„;
echo „Silnik renderujący: „.$infor->renderingengine_name.”
„;
#echo „

„;
echo „Opis silnika: „.$infor->renderingengine_description.”
„;
#echo „

System: „.$infor->platform.” Przeglądarka: „.$infor->browser.” Wersja: „.$versio.”
Silnik renderujący: „.$infor->renderingengine_name.” Opis silnika: „.$infor->renderingengine_description.”

„;
echo „

„;

[/insert_php]