O firmie

Audyty, Testy, Analizy, Projekty, Zabezpieczanie, Ochrona, Odzyskiwanie

Bezpieczeństwo informacji stanowiło dla nas zawsze podstawę funkcjonowania struktur informatycznych. W oparciu o ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w charakterze administratorów systemów, administratorów sieci i baz danych, oferujemy najwyższe standardy – aby zapewnić naszym klientom wymagany poziom bezpieczeństwa, pewności i zaufania.

Data security

Uczestnicząc w wielu projektach sieci i struktur informatycznych dla różnych podmiotów, w charakterze zamawiających, jak i projektantów czy wykonawców, zdobyliśmy wiele cennych doświadczeń, które pozwalają nam zapewnić najwyższe standardy dla naszych Klientów. Analizujemy, audytujemy, projektujemy, nadzorujemy, konsultujemy i testujemy – dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów nawet dla najbardziej wymagających klientów.

W procesie audytowania systemów i danych opieramy się głównie na ocenie ryzyka poszczególnych procesów, ocenie alternatywnych rozwiązań, analizie zagrożeń, podatności i błędów. Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie procesów w przedsiębiorstwie niezbędne jest dokonanie audytu struktury informatycznej. Nie ograniczamy się jedynie do oceny zasobów sprzętowych, ale również analizujemy procesy, procedury oraz właściwe podejście do praw i obowiązków pracowniczych. Podczas procesów audytowania korzystamy i kierujemy się następującymi standardami oraz ustawami:

  • Kodeks Etyki Zawodowej ISACA (Code of Professional Ethics)
  • COBIT 5.0
  • ITIL v. 3.0
  • ISO 27001
  • BS 7799 / ISO/IEC 17799
  • Ustawa o Ochronie Danych Osobowych

Jednocześnie mamy na względzie specyfikę systemów i danych klienta, założenia projektowe i biznesowe, które mogą modyfikować procesy audytowania. Będąc członkami ISACA, mamy dostęp do najnowszych dokumentów standaryzujących procesy audytowe, co pozwoli zapewnić wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

Data security

Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony struktur, sieci, systemów, serwerów, usług oraz aplikacji stały się w ostatnim czasie jedną z najważniejszych dziedzin IT. Tylko wysoko stabilne i bezpieczne struktury zapewnią niezawodność, wydajność i właściwy poziom zaufania, pewności oraz aktywnej ochrony przed istniejącymi oraz przyszłymi zagrożeniami.

Dbamy o to, żeby systemy pod naszą opieką zapewniały najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz ochronę zgromadzonych danych.

Ukończone kursy oraz posiadane cerfyfikaty, podparte wieloletnią praktyką pozwalają zapewnić o wysokim profesjonalizmie i bardzo dobrej znajomości przedmiotu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.