Testy

Testy funkcjonalne, wydajności, integralności, bezpieczeństwa, stabilności…

Testowanie jest jednym z podstawowych procesów w projektach systemów informatycznych. System przetwarzania danych powinien działać zgodnie z założeniami, zapewnić odpowiedni wymagany poziom wydajności, stabilności, być odporny na zagrożenia oraz stabilny. Aby sprawdzić parametry systemu potrzebne są procesy testowania. Testy, jak już wcześniej wspomniano, obejmują:

  • testy funkcjonalne – czy dany system/aplikacja spełnia założenia projektowe
  • testy wydajnościowe – czy dany system/aplikacja zapewnia właściwą pracę pod obciążeniem danymi (ilość/wielkość)
  • testy bezpieczeństwa – testuje odporność systemu/aplikacji na niewłaściwe dane wejściowe

Testy struktur informatycznych, Quality Assurance

Testy przeprowadzane są o wstępnie przygotowane scenariusze oraz zbiory danych wejściowych. Testy mogą być przeprowadzane automatycznie lub ręcznie.
Testy pomagają w znalezieniu błędów konfiguracyjnych zarówno samej aplikacji, jak i systemów, na których dana aplikacja pracuje. Na zakończenie procesu testowania przedstawiane są raporty, które zawierają znalezione błędy, podatności, określone są zagrożenia i zakres funkcjonalności systemu.