Audyty systemów

Audyt struktury lub systemu IT pozwala na dokonanie oceny pod kątem:

  • poprawności konfiguracji
  • zgodności z zakładanymi parametrami
  • wydajności
  • stabilności
  • funkcjonalności
  • bezpieczeństwa
  • odporności na zagrożenia
  • kompletności i rzetelności dokumentacji
  • oceny procesów przetwarzania danych
  • systemów zabezpieczeń przed utratą danych (kopie, archiwizacja)

Audyt przeprowadzany jest kilkuetapowo – dokonuje się przeglądu dokumentacji projektowej lub funkcjonalnej, przeglądu konfiguracji, analizy działania systemu. Następnie dokonywana jest ocena działania systemu – zgodności z założeniami, mierzona jest wydajność. Jednym z ważniejszych etapów procesu audytowego jest dokonanie oceny poziomu bezpieczeństwa, znalezienie słabych punktów oraz przedstawienie sposobów na rozwiązanie problemów, które zostały stwierdzone podczas procesu.

Raport z audytu może stanowić podstawę do ubiegania się o certyfikaty ISO. W zależności od potrzeb klientów możemy zrealizować pełny audyt lub ograniczyć się do wykonania audytów częściowych.

Dobrą praktyką jest cykliczne audytowanie struktury / systemu, co pozwala na utrzymanie systemu we właściwej kondycji pod kątem funkcjonalności i bezpieczeństwa.