Konsultacje bezpieczeństwa

Naszym klientom oferujemy konsultacje w zakresie: Projekty

  • projektowania bezpieczeństwa systemów i struktur
  • konfiguracji systemów
  • określania zasad dostępu, autoryzacji i autentykacji użytkowników
  • stosowania rozwiązań zabezpieczających (systemy UTM. IDS, IPS, antywirus, CFP, SIEM i innych
  • audytów i testów, wewnętrznych oraz zewnętrznych
  • profesjonalnego przetwarzania danych, w tym właściwego ich usuwania
  • stosowania odpowiednich nośników do przechowywania danych
  • systemów kopii zapasowych, backupów, archiwizacji danych
  • wszelkich innych kwestii związanych z bezpieczeństwem, ochroną oraz monitoringiem

Zapraszamy do kontaktu – skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.