Analizy projektów

Naszym klientom oferujemy również analizy projektów informatycznych pod kątem bezpieczeństwa. Dysponując dokumentacją projektową, możemy ocenić, czy wdrażany projekt zapewnia właściwe parametry konfiguracji oraz funkcjonalność, która zapewni odpowiedni poziom bezpieczeńśtwa. W tych przypadkach analizujemy: Analizy projektowe

  • procesy uwierzytelniania, autoryzacji oraz autentykacji użytkowników
  • procesy przetwarzania danych wrażliwych / chronionych
  • stosowane metody kodowania / szyfrowania
  • redundancje zasobów danych
  • kopie bezpieczeństwa / archiwizacja danych

Właściwie opracowany projekt powinien zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, zgodność z wymaganymi standardami oraz ustawami, w tym zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych. Każdy projekt warto przeanalizować pod kątem zastosowanych środków bezpieczeństwa oraz sposobów ochrony danych.