Instalacje systemów

W ramach oferty oferujemy również instalację systemów zabezpieczeń, w tym:

  • instalację systemów antywirusowych
  • instalację i konfigurację urządzeń zabezpieczających UTM, IDS, IPS, CFP, FW, ACD
  • instalacje aplikacji zabezpieczających
  • instalacje systemów monitoringu struktur i danych
  • instalacje systemów nadzoru video streaming, aktywnych podsłuchów