Monitoring

Monitoring systemów IT
Monitoring struktur pozwala na bieżącą kontrolę stanu systemów, zarówno sprzętowych (monitoring hardware), jak i programowych (software monitoring). Automatyczne systemy monitorujące non-stop sprawdzają poprawność działania struktury, informując o potencjalnych zagrożeniach, występujących błędach, awariach i innych.

Sprawny system monitoringu pozwala również na zapewnienie wymaganych poziomów bezpieczeństwa i stanowi pierwszą linię detekcji wszelkich występujących problemów, w tym potencjalnych ataków.

Oferujemy projekty aktywnego monitoringu systemów, z centralnym lub rozproszonym zarządzaniem, oparte o rozwiązania komercyjne, jak i open source.